fbpx
Univerzálna dezinfekcia + postrekovač FIELDMAN 2l

Univerzálna dezinfekcia + postrekovač FIELDMAN 2l

20.00 s DPH

Univerzálny dezinfekčný prostriedok vhodný na dezinfekciu povrchov.

Počet
Katalógové číslo: 8588007431178 Kategórie: Značky: , ,

Univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie a sanitáciu plôch. Prípravok obsahuje ako účinnú látku ETANOL (min. 70% v/v).

APLIKÁCIA: Neriedený prípravok nanášajte vo forme postreku na ošetrované plochy a povrchy, nechajte pôsobiť až do uschnutia. Vhodný na rôzne typy povrchov.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/ otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom na to určenom mieste. Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale, na chladom dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE!

SPOTREBOVAŤ DO: 4/2022 Účinná látka ETANOL (min 70% v/v)

Hmotnosť 2.2 kg
0

TOP

X